Jurusan (PP)

Jurusan Rute
Boyolali – Jakarta : Boyolali – Salatiga – Semarang – Jakarta
Boyolali – Bandung : Boyolali – Salatiga – Semarang – Bandung
Surabaya – Blitar : Surabaya – Malang – Blitar
Yogya – Semarang : Yogya – Klaten – Boyolali – Salatiga – Semarang
Salatiga – Surabaya : Salatiga – Surabaya